Kategori
Pengumuman

Revisi Buku Panduan & Baku Mutu T.A 2017

1. Panduan Program Doktor Unila-2017

2. Panduan Program Magister 2017

3. Baku Mutu Penerimaan Dan Seleksi Mahasiswa Pascasarjana

4. Baku Mutu PSAP Edisi Kelima-2017

5. Baku Mutu Lulusan Terbaik-Edisi Kelima 2017

6. Panduan Teknis Ujian Disertasi-2017